martes, 28 de abril de 2015

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2015/2016


REQUISITOS: Estar en posesión do título de bacharel ou titulación 
declarada equivalente, ou ter superado a proba de acceso á 
universidade para maiores de 25 anos.
INSCRICIÓN: na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de 
Galicia.

PRAZO: ata o día 16 de xuño


A relación de persoas inscritas será exposta no taboleiro de anuncios da 

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia o día 22 de xuño así como 
en www.edu.xunta.es
As probas específicas de acceso comezarán o día 29 de xuño.
A listaxe de persoas admitidas publicarase o día 10 de xullo.
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 13 e 30 de xullo.MÁIS INFORMACIÓN: 

Resolución do 8 de abril de 2015 (DOG)
http://www.esadgalicia.com


Ningún comentario:

Publicar un comentario