Táboa de ponderacións ABAU 2019


    Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e de materias de opción da proba de avaliación de Bacharelato para acceso ás ensinanzas uinviersitarias oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia, curso 2019 - 2020.

Convocatoria e Calendario ABAU 2019

No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU)CONVOCATORIA ORDINARIA:
XUÑO
mércores
xoves
venres
12
13
14CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
XULLO
mércores
xoves venres
10
11
12

A superación da Parte Obrigatoria da proba ABAU terá validez indefinida. Os estudantes poderán presentarse a Parte Obrigatoria da proba ABAU en sucesivas convocatorias para mellorar a súa cualificación; neste caso deberán examinarse da totalidade das materias que configuran a Parte Obrigatoria da ABAU. Tomarase en consideración a cualificación obtida na nova convocatoria, sempre que sexa superior á anterior.

Guía metodolóxica sobre dificultades específicas de aprendizaxe


Esta guía creouse para ofrecer ao profesorado e ás familias que teñen nenos con dificultades específicas de aprendizaxe, unha ferramenta clara, fácil de consultar, imprimible e sinxela, que á vez, ofreza suficientes estratexias e recursos para poder axudar a estes nenos para aprender dunha forma o máis próxima posible ao seu verdadeiro potencial de aprendizaxe.

PARA ORIENTARSE CO PROGRAMA: "ORIENTA 2018-19"

Para acceder a este programa pincha na imaxe ou na parte superior dereita en  

PARA ORIENTARSE
2018-2019

Atoparás a información académica que precisas e  cuestionarios de orientación adaptados á idade e o tipo de estudos e así, poder obter un consello orientador.

   Contidos:

Catálogo de Títulos Profesionais

Todos os títulos oficiais distribuidos en Familias Profesionais

Graos

 • Todos os grados que actualmente se imparten.
 • Os dobres graos: vistos desde os títulos e desde as universidades
 • As súas Notas de Corte, as últimas da convocatoria de Xuño 2018.
 • Agrupados por ramas de coñecemento, por actividades, por consello de orientación, e por título parecido.
 • Requisitos de acceso, materias de bachillerato aconselladas.
 • Perfil do grao.
 • Saídas e perspectivas profesionais.
 • Selectividade, Ponderación.
 • Acceso da FP á Universidade.
 • Como facer a Preinscripción e Matrícula.
 • Becas, Residencias.

Os Master...

 • Insistimos só naqueles que consideramos máis significativos..
  É dicir aqueles master que proporcionarán ao alumno novas 'atribuciones profesionais'.

Formación Profesional

 • 1. Ciclos Formativos de Grao Superior.
 • 2. Ciclos Formativos de Grao Medio.
 • 3. Os novos títulos de FP Básica
 • Todos os Centros onde se imparten.
 • Teléfonos.
 • Descripción, utilidade.
 • Requisitos.
 • Módulos que cursarán.
 • Acceso  á Universidad.
 • A mesma información para todos os Títulos das Escolas de Arte.

Ensinanzas Artísticas Superiores

 • Artes Plásticas e de Diseño
 • Música
 • Danza
 • Arte Dramático

Outros estudos

 • Ensinanzas deportivas - Onde se imparten
 • Militares, Policía, Idiomas, etc.

Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar en Canadá ou Estados Unidos 1º bacharelato no curso 2019-2020

O Programa de Becas da Fundación Amancio Ortega está dirixido a estudantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Este Programa convoca un total de 600 becas para estudar un ano académico equivalente a Primeiro de Bachillerato en Canadá ou Estados Unidos. 

A beca cobre o 100% do custo do curso escolar: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, e o apoio continuado durante os dez meses de estancia.
 • 100 becas dirixidas a estudantes de centros de Galicia para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
 • 500 becas dirixidas a estudantes de centros do resto das Comunidades Autónomas para estudar Primeiro de Bachillerato en Canadá e Estados Unidos.
Prazo de envio de solicitude:s do 24 de setembro ao 30 de outubro ata 20 de novembro de 2018 (apertura e peche ás 13:00 horas, horario peninsular).

Requisitos:
 • Estudar actualmente 4º de ESO nun centro educativo en España e ter pasaporte español.
 • Ter unha nota media superior de 7,  e  unha nota en inglés igual ou superior a 8 en 3º de ESO. 
 • Non haber estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade,  dunha experiencia académica igual ou superior a seis meses (1º , 2º e 3º de ESO).
 • Enviar en plazo o formulario on line con toda a documentación requerida.

Información sobre o proceso de participación:
                    - info@becas.faortega.or

                    - Teléfono de atención: 900 103 651      

 Máis información: https://becas.faortega.org/

Aprendendo a ser iguales. Manual de coeducación en igualdade de xénero

Unha guía para promover a igualdade dende o segundo ciclo de Infantil ata a ESO. Editada polo Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) e a Asociación de Madres Solas (Amasol).