xoves, 11 de maio de 2017

Validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios

Formación ProfesionalCatálago no que se recolle  as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas. Para facer efectivo este recoñecemento deberase facer a oportuna solicitude, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade

Resultado de imagen de universidadeResultado de imagen de universidade

Ningún comentario:

Publicar un comentario