mércores, 24 de maio de 2017

Ensinanzas de Réxime Especial : Instrucións para o acceso e admisión do alumnado curso 2017/2018

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/2018


  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase nas secretarías dos conservatorios superiores de Música no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 5 de xuño, ambos os dous incluídos
        Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/2018

  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 12 de xuño, ambos os dous incluídos
       Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018

  • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso:  A inscrición farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeira ou única opción, ou na escola pública á que estea adscrito o centro privado autorizado de deseño correspondente, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos

Instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2017

      Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da     Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos
Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación

Ningún comentario:

Publicar un comentario