martes, 26 de abril de 2016

Parámetros de ponderación das materias da fase específica da PAU 2016

Parámetros de ponderación corrixidos das materias da Fase Específica da PAU para o acceso as ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema Universitario de Galicia.

Inclúe a modificación da denominación dalgunha  titulación. No ámbito xurídico - social, onde figuraba Grao en  Educación Infantil e Grao en Educación Primaria (denominación dos graos na UDC e U. Vigo, pero que na USC é Mestre en Educación Infantil  e Mestre en Educación Primaria) inclúese tamén as denominacións de  Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria, cos  mesmos parámetros que Grao en Educación Infantil e Grao en Educación  Primaria.

Ningún comentario:

Publicar un comentario