luns, 7 de decembro de 2015

Guía de recursos sobre tecnoloxías educativas accesibles para alumnado con discapacidade


Guía de recursos sobre tecnoloxías educativas accesibles para alumnado con discapacidade. Recolle iniciativas tecnolóxicas dirixidas ao alumnado con discapacidade, co fin de que a comunidade educativa tome conciencia da súa existencia e esténdase o seu emprego e uso progresivo, mellorando a calidade do ensino e a atención á diversidad. Moi práctica e  se estrutura en tres apartados.
O primeiro deles é unha breve reflexión sobre os conceptos de educación inclusiva, deseño universal de aprendizaxe e accesibilidad ás tecnoloxías da información e a comunicación.
En segundo lugar, o texto ofrece unha recopilación de recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe onde a accesibilidad é a protagonista e onde se sinalan as pautas para a creación de recursos educativos digitales accesibles e as ferramentas necesarias para a súa creación.
E finalmente, conta cunha selección de recursos de apoio específicos para as persoas con discapacidad, baseados nas TIC para o ámbito educativo, clasificados por perfís.


Ningún comentario:

Publicar un comentario