luns, 12 de xaneiro de 2015


O Ministerio de Educación, a través do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF), está desenvolvendo unha serie de recursos, como son os simuladores para diferentes Familas de Formación Profesinal.
Neles desenvólvense, mediante simulaciones interactivas, contidos incluídos nos currículos oficiais, suscitando casos reais que poderán sucederlle ao alumnado na súa futura vida laboral.
Familias Profesionais con simuladores:
-  Artes gráficas
-   Edificación e obra civil
-  Fabricación mecánica
-  Hostalaría e turismo
-  Industrias alimentarias
-  Instalación e mantemento
-  Madeira, moble e cortiza
-  Sanidade
-  Servizos socioculturais e á comunidade

FONTE: http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/

Ningún comentario:

Publicar un comentario