martes, 11 de febreiro de 2014

Convocatoria para cubrir 2.000 prazas de tropa e marinería do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire (2014).

Aberto o proceso de selección polo sistema de concurso-oposición, para cubrir as prazas para o acceso de nacionais e estranxeiros á condición de militar de tropa e marinería do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire.

O Ministerio de Defensa convoca 2.000 novas prazas para o acceso de nacionais e estranxeiros á condición de militar de tropa e marinería do Exército de Terra, da Armada e do Exército do Aire.

Candidatos:  Poden presentarse mozos de ambos sexos con idades entre 18 e 28 anos (non cumprir 29 anos antes do 16 de xuño), con nivel de estudos mínimo de Graduado en ESO.

Prazo de solicitude para participar no proceso de selección remata o 28/02/2014.


MÁIS INFORMACIÓN:   


Ningún comentario:

Publicar un comentario