martes, 21 de xaneiro de 2014

Guía de actuación contra o ciberacoso.

Esta guía do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, posta en marcha a través do Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO), ten por finalidade a protección dos menores na Rede. Para iso, facilítase aos pais e educadores información útil coa que detectar o fenómeno do ciberacoso, do que é vítima o 5,1 por cento dos menores españois, así como indicacións sobre como actuar no caso de que este prodúzase.

Segundo este documento, na actualidade, os nenos e mozos acceden a Internet e as novas tecnoloxías a idades cada vez máis tempranas. En España, a idade de inicio é de 10 anos no caso de Internet, 11 no uso de teléfono móbil e 13 no de teléfonos intelixentes ou smartphones. Os chamados nativos digitales se desenvuelven con familiaridad e habilidade na Rede pero, ao mesmo tempo, son un colectivo especialmente vulnerable e, en ocasións, proclive a asumir riscos que poden derivar en situacións non desexadas, tales como o ciberacoso.

Descargar: Guía de actuación contra o ciberacoso. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario