sábado, 13 de xullo de 2013

Prazas de persoas colaboradoras–bolseiras para as residencias xuvenís

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado convoca prazas para persoas colaboradoras-bolseiras nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar para o curso académico 2013/2014.
Prazas:Lugo. Centro Residencial Xuvenil LUG: 4 prazas.
Ourense. Florentino L. Cuevillas: 5 prazas.
Vigo. Altamar: 6 prazas.
Requisitos:Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.
Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 en 31 de decembro do ano en curso.
Estar cursando estudos universitarios nunha facultade ou escola universitaria, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior, que admitan polo seu contido e saídas profesionais a formación e a práctica a través de calquera das tarefas que se poden desenvolver nunha residencia xuvenil.
Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador/a por causa imputable á persoa solicitante.
Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade no centro.
Prazo:
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de agosto de 2013.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS303C

Máis información na  Orde de 8 de xullo de 2013.
Residencias:
Fonte: xuventude.net

Ningún comentario:

Publicar un comentario