domingo, 21 de xullo de 2013

Folletos informativos de FP

En cada un dos folletos das 23 familias profesionais, atoparás os perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén) de cadanseu ciclo formativo, unidades de competencia que se acreditan por cada módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas así como a oferta de cada ciclo nos distintos centros educativos da nosa Comunidade Autónoma.
Familia profesional de Seguridade e medio ambiente

Fonte: http://www.edu.xunta.es/fp/Ningún comentario:

Publicar un comentario