sábado, 16 de marzo de 2013

Guía: "Entender e atender ao alumnado con TDAH nas aulas"

  Entender e atender ao alumnado
  con  déficit  de atención e hiperatividade
  (TDAH)  nas aulas
Guía que pretende ser un apoio eficaz e facilitar o labor dos docentes na atención específica ao alumnado con déficit de atención e hiperatividade.


DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA


Ningún comentario:

Publicar un comentario