A UNIÓN EUROPEA VAI REGALAR 15.0000 PASES DE INTERRAIL

A Unión Europea sorteará 15.000 pases de INTERRAIL gratis...
As condicións son estas:
- Ter 18 anos ou cumprilos antes do 1 de Xullo. - Ter a nacionalidade dalgún dos 28 membros da UE.

- Pódese aplicar individualmente ou en grupos (máximo 5 persoas). 
Solicitude Online do 12 ao 26 de Xuño 2018. Os gañadores do Interail gratis serán notificados por correo en xullo.
A viaxe debe ser entre xullo e setembro de 2018.
Duración de entre 1 e 30 días.
web oficial para inscribirse é esta: 
http://www.youdiscover.eu ou tamén no Portal Europeo da Xuventude