mércores, 5 de abril de 2017

FOLLETOS INFORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Aquí tes os folletos de Formación profesional inicial no curso 2016-2017, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

Familia profesional de Seguridade e medio ambiente


Ningún comentario:

Publicar un comentario