sábado, 30 de abril de 2016

Acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/2017

A Consellería de Educación convoca probas de acceso específicas ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17.
Requisitos:
Estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.
A inscrición farase na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia ata o día 14 de xuño.A relación de persoas admitidas será exposta no taboleiro de anuncios da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia o día 15 de xuño así como en www.edu.xunta.esAs probas específicas de acceso comezarán o día 29 de xuño.
A listaxe de persoas admitidas publicarase o día 11 de xullo en http://www.edu.xunta.esO alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 12 e 22 de xullo.

Máis información:

Ningún comentario:

Publicar un comentario