luns, 19 de outubro de 2015

Oferta educativa das ensinanzas deportivas da C A de Galicia a partir do curso escolar 2015/16Centros
Ensinanzas
Código
Denominación
Concello
Provincia
Código
Denominación
15005749
IES Universidade Laboral
Culleredo

A Coruña
XM01003
XS01003
Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en fútbol  
27006541
IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes
Lugo

Lugo

LM01008
LS01008
Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en atletismo
27007259
IES Río Cabe
Monforte de Lemos
Lugo

XM01003 XS01003
Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en fútbol
32015050
CIFP A Farixa
Ourense

Ourense

XM01004 XS01004
Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en fútbol sala
36006717
IES Sánchez Cantón
Pontevedra

Pontevedra

XM01003 XS01003

Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en fútbol
36006717
IES Sánchez Cantón
Pontevedra

Pontevedra

XM01006 XS01006
Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en balonmán
36013771
IES Fermín Bouza Brey
Vilagarcía de Arousa

Pontevedra
XM01007 XS01007

Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en baloncesto
36018999
IES As Barxas
Moaña

Pontevedra
LM01008
LS01008

Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en atletismo
36002359
IES Antón Losada Diéguez
A Estrada

Pontevedra
LM01006 LS01006

Ensinanzas técnico-deportivas de grao medio e superior en salvamento e socorrismo


Máis información:

Ningún comentario:

Publicar un comentario