luns, 12 de maio de 2014

PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE 2014: HORARIOS E SEDES COMISIÓNS DELEGADAS XUÑOPRIMEIRO DÍA: 11 DE XUÑO

MAÑÁ
9,00 h Presentación
10,00 h Lingua Castelá e Literatura 
11,30 h Descanso
12,15 h Historia de España
             Historia da Filosofía
13,45 h Fin sesión

TARDE
16,00 h Lingua Galega e Literatura
17,30 h Descanso
18,15 h Lingua Estranxeira 
19,45 h Fin sesiónSEGUNDO DÍA : 12 DE XUÑO

MAÑÁ
9,00 h Matemáticas II  
           Grego II
           Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
10,30 h Descanso
11,15 h Ciencias da Terra e Ambientais 
             Literatura Universal
             Deseño
12,45 h Descanso 20,15 h Fin sesión
13,30 h Química 
             Latín II 
             Debuxo Artístico II 
15,00 h Fin sesión

TARDE
16,30 h Bioloxía
             Historia da Arte
18,00 h Descanso
18,45 h Electrotecnia 
             Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 
             Artes Escénicas 
20,15 h Fin sesión


TERCEIRO DÍA : 13 DE XUÑO 

MAÑÁ
9,00 h Física 
           Xeografía 
           Análise Musical II 
10,30 h Descanso
11,15 h Tecnoloxía Industrial II 
             Economía da Empresa 
12,45 h Descanso
13,30 h Debuxo Técnico II 
             Historia da Música e da Danza
15,00 h Fin sesión

COMISIÓNS DELEGADAS (CURSO 2013-2014)

INFORMACIÓN MATRÍCULA PAU 2014

Fonte: http://ciug.cesga.es/

Ningún comentario:

Publicar un comentario