luns, 14 de abril de 2014

Os traballos con máis ofertas de emprego

consultora de recursos humanos Adecco publicou unha nova edición do seu estudo "Oportunidades laborais 2014". Si en xaneiro viamos que Controller Financeiro e Especialista en SEO son os perfís especializados máis buscados, nesta ocasión analízanse os postos de traballo máis demandados polas empresas. Desde Educaweb agrúpanos en función do nivel formativo requirido:
Sen necesidade de formación académica:

 • Axente de Handling en aeroportos: Este profesional ocúpase de prestar servizos de asistencia en terra, en mostradores de facturación, recollida de equipaxes, asistencia a pasaxeiros. Aínda que non se require ningunha titulación específica é recomendable a experiencia en Atención ao cliente e un nivel de inglés alto.
 • Teleoperador con idiomas: A principal baza para traballar neste sector é o dominio de idiomas. As persoas cun bo nivel de inglés, francés, alemán ou italiano poderán atopar fácilmente emprego no sector do telemarketing.
 • Dependentes con idiomas: Aínda que non se require formación específica, as persoas cun bo dominio dos idiomas e con algúns coñecementos de venda directa terán moitas posibilidades de atopar traballo en comercios. As empresas buscan especialmente persoas que falen chinés e/ou ruso.
 • Mozo de almacén: Este perfil encárgase de preparar os pedidos a partir dunha folla de ruta, comprobar as mercancías, manipular os vultos... non se precisa formación específica pero valórase a experiencia no sector logístico.
     Con título de FP:
 • Operario Especialista na industria do motor: Desenvolve o seu traballo dentro da liña de produción ou cadea de montaxe e as súas funcións están relacionadas co ensamblaje, cableado e manipulación de pezas. Valóranse títulos de formación profesional relacionados coa rama técnica.
 • Técnicos de mantemento: Os titulados en ciclo formativo de grado superior en mantemento terán oportunidades de atopar emprego, especialmente no estranxeiro, por iso, tamén se valora un nivel alto de inglés.T
 • Auxiliar de cociña de vanguardia: as empresas hoteleras buscan titulados en FP de hostelería e restauración con coñecementos de cociña vanguardista e novas técnicas culinaria..
 • Técnico no sector sociosanitario: Estes profesionais encárganse da atención sociosanitaria en domicilios, tratando con anciáns, doentes crónicos ou convalecentes. Resulta imprescindible o grado superior en Integración Social ou o grado medio en Atención Sociosanitaria. Recomendable o certificado de profesionalidad como auxiliar de xeriatría.
    Con título de FP e/ou universitario:
 • Técnico de laboratorio I D no sector alimentario: Búscanse enxeñeiros técnicos agrícolas, biólogos ou químicos, tamén titulados en FP de tecnoloxía dos alimentos, para que traballen en industrias innovando no proceso nutricional e velen pola calidade dos alimentos.
 • Consultor SEO e SEM: este perfil cada vez está máis estendido no ámbito do marketing e encárgase de optimizar as páxinas web da compañía e a estratexia online. Búscanse graduados en xornalismo, marketing ou informática ou FP de marketing. Valórase moi positivamente a formación en analítica web e posicionamiento en buscadores.
 • Executive Assistant: Esta profesión fai referencia ás secretarias de dirección que dan apoio aos Directores Xerais ou presidentes dunha empresa multinacional. Requírese unha titulación universitaria ou un ciclo formativo en administración de empresas ou secretariado. É imprescindible bo nivel de inglés e dominio do paquete office (Word, Excel e Power Point).
   Con título universitario:

 • Xestor de clientes en banca e seguros: Adecco afirma que este perfil será un dos máis demandados polas empresas financeiras no noso país. Encárgase de proporcionar ao consumidor unha oferta bancaria adaptada ás súas necesidades e manter unha relación estable con el, por iso necesítase unha titulación universitaria en Dereito, Ciencias Empresariais, Economía ou ADE e valórase un máster ou MBA.
 • Enxeñeiro industrial para proxectos internacionais: Este 2014, o sector da construción centra o seu interese nas obras a nivel internacional. Este profesional encárgase de preparar e presentar licitaciones, combinando o traballo como enxeñeiro coas funcións financeiras. Búscanse persoas formadas en Enxeñería Civil, Enxeñería Eléctrica e Mecánica, con alto nivel de inglés.
 • Delegado comercial no sector farmacéutico e químico: un dos perfís máis demandados será o encargado de abrir e desenvolver mercado das compañías farmacéuticas, comercializando produtos e abrindo novas contas. Búscanse licenciados en Farmacia, Bioloxía, Química... con dotes comerciais.
 • Arquitecto JAVA Senior: Búscanse enxeñeiros técnicos ou superiores en informática, con dominio das tecnoloxías JAVA, JBOX, weblogic, etc. para axudar á empresa a tomar decisións estratéxicas que permitan aproveitar ao máximo a tecnoloxía.

Fonte: Redacción de Educaweb

Ningún comentario:

Publicar un comentario