xoves, 3 de outubro de 2013

BECAS PARA ESTUDAR UN ANO EN ESTADOS UNIDOS. CONVOCATORIA CURSO 2014-2015

PARA ESTUDAR 1º BACHARELATO
A Fundación Barrié e a Fundación Amancio Ortega, no seu afán por mellorar  o ensino e o nivel de preparación dos novos estudantes de Galicia,  continúan o seu compromiso co programa de becas para a realización dun  ano académico nun instituto de ensino público, High School, de Estados Unidos, e convocan a V Edición do Programa Internacional de Becas High School. Número: 75 prazas.Requisitos e condicións:
1. Cumprir 15 anos antes do 1 de agosto de 2014.
2. Ser alumno de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ISO) nun Centro de Ensino en Galicia.
3. Ter, como promedio académico, unha media mínima de 7,5 puntos no curso escolar anterior á solicitude (3er. curso diso)/diso), certificado polo Centro de Ensino.
4. A cualificación da asignatura de inglés do curso anterior (3er. curso diso)/diso), deberá ser como mínimo de 7 puntos, certificado polo Centro de Ensino.
5. Formulario de inscripción debidamente cumprimentado e enviado a través da web ww.becashighschool.org
6. Todos os alumnos deberán presentar Certificado correspondente ás declaracións de IRPF do exercicio do ano anterior, expededo pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, co fin de establecer a renda per cápita da unidade familiar. En caso de solicitantes que formen parte de unidades familiares non obrigadas a declarar, deberá aportarse certificación expededir pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativa da ausencia de datos.. 

Período de inscripción:
Desde o 4 de outubro de 2013 ás 12:00 horas ata o 18 de novembro de 2013 ás 20:00 horas.


Solicitude online e máis información:  http://www.becashighschool.org/

Ningún comentario:

Publicar un comentario