martes, 4 de xuño de 2013

Proba de acceso e admisión ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2013/14


Ensinanzas de artes plásticas e deseño

INSRIPCIÓN: na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.


PRAZOS:              
Ciclos de Grao Medio
Ata o 24 de xullo
Ciclos de Grao Superior
Ata o 20 de xuño

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2013/14.

Ningún comentario:

Publicar un comentario