martes, 14 de maio de 2013

HORARIO PAU 2013

1


PRIMEIRO DÍA
12 de xuño
18 de setembro
09.00 h Presentación
10.00 h Lingua Castelá e Literatura
11.30 h
Descanso
12.15 h Historia de España ou
Historia da Filosofía
13.45 h Descanso
16.00 h Lingua Galega e Literatura
17.30 h Descanso
18.15 h Lingua Estranxeira
19.45 h Fin sesión


SEGUNDO DÍA
13 de xuño
19 de setembro
09.00 h Matemáticas II
Grego II
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
10.30 h Descanso
11.15 h Ciencias da Terra e Ambientais
Literatura Universal
Deseño
12.45 h Descanso
13.30 h Química
Latín II
Debuxo Artístico II
15.00 h Descanso
16.30 h Bioloxía
Historia da Arte
18.00 h Descanso
18.45 h Electrotecnia
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais
Artes Escénicas
20.15 h Fin sesión


TERCEIRO DÍA
14 de xuño
20 de setembro
09.00 h Física
Xeografía
Análise Musical II
10.30 h Descanso
11.15 h Tecnoloxía Industrial II
Economía da Empresa
12.45 h Descanso
13.30 h Debuxo Técnico II
Historia da Música e da Danza
15.00 h Fin sesión
19 de setembro

Ningún comentario:

Publicar un comentario