mércores, 15 de maio de 2013

Proba de acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2013-2014

Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturaisINSCRICIÓN: na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

PRAZO: ata o día 13 de xuño.

MÁIS INFORMACIÓN: Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2013/14.

Ningún comentario:

Publicar un comentario