venres, 8 de marzo de 2013

Campus científicos de verán 2013

alumno en un laboratorio

Este Campus está pensado para que os estudantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria e primeiro curso de Bacharelato teñan unha primeira experiencia de contacto co labor investigador, a través da súa participación en proxectos de achegamento científico deseñados e dirixidos por profesores universitarios do máis alto nivel en colaboración con profesores de ensino secundario. Convócanse 1.808 prazas para participar en proxectos científicos deseñados por profesores universitarios e desenvolvidos en departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional e Rexional, entre os días 30 de xuño e 27 de xullo de 2013.
DESTINATARIOS:  Os estudantes de 4º de ESO e 1º de Bachillerato da especialidade de Ciencias e Tecnoloxía que estean cursando os seus estudos en centros docentes españois -tanto dentro do territorio nacional como no estranxeiro- e que obteñan unha nota media de, polo menos, un 7,50 no pasado curso 2011-2012. 

PREZO: Cada un dos participantes, deberá abonar 85 euros  en concepto de matrícula. Esta cantidade, non será reembolsada - salvo caso de forza maior- si finalmente o candidato seleccionado non participa no CCV e comunícao á organización nun prazo inferior a 5 días hábiles antes do inicio do programa (30 de xuño de 2013) ou, si unha vez iniciada a súa estancia, decide abandonar CCV.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:  Ata o 25 de marzo de 2013.

COMO REALIZALO: Na web: Campus científicos de verán 2013 , a través da Sé Electrónica do Ministerio de Economía e Competitividad.

CANDO: Durante o mes de xullo de 2013 desenvolveranse 4 quendas de participación.
Estudantes de 1º de Bachillerato:
Primeira quenda: do domingo 30 de xuño ao sábado 6 de xullo de 2013
Segunda quenda: do domingo 7 ao sábado 13 de xullo de 2013

Estudantes de 4º de ESO:
Primeira quenda: do domingo 14 ao sábado 20 de xullo de 2013
Segunda quenda: do domingo 21 ao sábado 27 de xullo de 2013.


ONDE: Os Campus científicos de verán 2013 desenvolveranse simultáneamente en institutos e/ou departamentos de investigación adscritos aos seguintes Campus de Excelencia Internacional (CEI):
Campus Ad Futurum ? Universidade de Oviedo
Campus Agroalimentario (CeiA3) ? Universidade de Jaén
Campus Andalucía TECH- Universidade de Sevilla
Campus Atlántico Tricontinental ? Universidade das Palmas de Gran Canaria
Campus Bio Tic Granada ? Universidade de Granada
Campus Carlos III ? Universidade Carlos III de Madrid
Campus Catalunya Sud ? Universidade Rovira i Virgili
Campus Do Mar ? Universidade de Vigo
Campus Enerxía UPC ? Universidade Politécnica de Cataluña
Campus Euskampus ? Universidade do País Vasco
Campus Hidranatura ? Universidade de Estremadura
Campus Mare Nostrum ? Universidade de Murcia
Campus Studii Salamantini ? Universidade de Salamanca
Campus UAM ? Universidade Autónoma de Madrid
Campus Vida ? Universidade de Santiago de Compostela
Campus VLC ? Universidade de Valencia


Texto convocatoria:

Más información sobre este trámite ou servizo:


Ningún comentario:

Publicar un comentario