martes, 1 de xaneiro de 2013

CARACTERÍSTICAS DOS CICLOS FORMATIVOS DE FP

Información de cada ciclo:   Que  se aprende a facer?.  En que ámbitos se traballa?.  Que ocupacións se desempeñan?. Cales son os módulos do ciclo?. Que título se obtén?

Grao medio 

Grao superior 

Ningún comentario:

Publicar un comentario